Şirketimizin adını oluşturan iki arkadaşın (2F= 2 Friends) arasındaki, uzun yıllar öncesine dayanan dostluğun 2007 yılında ortaklığa dönüşmesi ile kurulan şirketimiz, kısa zamanda girmiş olduğu pazarda hızlı bir şekilde büyümüştür. Bu başarıdaki temel etken, şirketi oluşturan ortakların ve şirket bünyesindeki kadroların iştigal ettikleri piyasalarda uzun yıllar profesyonel yöneticilik yapmış olmalarıdır. Gerçek şudur ki; şirketimiz soyadları aynı olmayan kişilerden oluşturulmuş bir Aile şirketidir.

Temelde 3 ana grupta dağıtım yapmakta olan şirketimiz özellikle kendi markaları altında ithal ettiği & ürettirdiği ve ürettiği ürünler ile pazarda iddia sahibi olmuştur.

Bu ana gruplar;

- Ambalaj ve Sarf Malzemeleri - Temizlik Malzemeleri - Hijyen Ürünleri

olarak özetlenebilir.

Tüm Türkiye’de ulaşmış olduğu müşterileri ile güvene dayalı ve uzun süreli kazanımları hedefleyen şirketimiz, her iş yerinin rutin olarak tükettiği tek kullanımlık sarf malzemelerden oluşan kaliteli ürün portföyünü geliştirerek her geçen gün pazardaki konumunu genişletmeyi amaçlamaktadır.

2021 yılında yeni bir atak yaparak PE Streç Film üretimiyle ürün portföyüne güç kazandıran şirketimiz, özellikle doğru hizmetin doğru tedarik zinciri oluşturmaktan geçtiği bilinci ile uzak doğudaki varlığını da günden güne profesyonelleştirmeye devam etmektedir.

"2F HER YERDE"


WhatsApp!